Om mig/about me

HVIEDSVERDEN

HviedsVerden er hæklede designs til børn og babyer.
Bag HviedsVerden står Camilla Hvied, der er designer og udvikler af alle hækleopskrifterne.
 

MINE DESIGNS

I mine designs har jeg fokus på komfort, funktionalitet og at følge tidens trends. Det er vigtigt for mig at det tøj jeg designer, passer til den hverdag børn/babyer har sammen med deres familier. Dermed også at det sidder godt på dem, og ikke kravler op eller falder ned, når de tumler rundt som børn og babyer jo gør. 
Det er kombinationen af det funktionelle og det moderne jeg bestræber mig på at ramme hver gang jeg laver et design. 

Et design kan tage mig flere måneder at lave, da jeg bruger meget tid på at finde de helt rigtige metoder og former til designet. Ofte tager det mig 2-3 forsøg før den er der. Jeg elsker det puslespil der er i at få det hæklede til at se eksklusivt og lækkert ud. 

 

MINE OPSKRIFTER

Jeg mener, at for at gøre en opskrift nemt forståelig så kræver det illustrationer, billeder og guides. I mine opskrifter er der derfor altid en illustration, der viser hvilken del af projektet du nu er i gang med. Det er nogle gange svært at se sammenhængen eller forstå, hvordan det skal ende med at blive til et endeligt produkt, hvis man ikke har overblikket fra start.
Ved de lidt svære dele af opskrifterne vil i se guides som er "step-by-step" guides, så man kan følge billederne slavisk og visuelt se om man gør det rigtigt.  

Mine opskrifter er altid testhæklet og prøvet på inden de bliver udgivet. Det vil sige, der altid er andre personer der har læst opskriften igennem for fejl/mangler og derved også har testet tøjet på rigtige børn. 

 

About me:

HVIEDSVERDEN

HviedsVerden are crocheted designs for children and babies.
Behind HviedsVerden stands Camilla Hvied, who designs and develops all crochet patterns featured.
 

MY DESIGNS

In my designs I focus on comfort, functionality and following the trends of the time. It is important to me that the clothes I design, fit in everyday life of families with children. This means that it fits well on them and does not crawl up or fall down as they tumble around like children and babies do.
It's the combination of the functional and the modern I strive to hit every time I make a design.

A design can take me several months to make, as I spend a lot of time finding the right methods and shapes for the design. Often it takes me 2-3 attempts before i get it right. I love the puzzle that is in making the crochet look exclusive and beautiful.

 

MY PATTERNS

I think that to make a pattern easily understandable it requires illustrations, pictures and guides. Therefore, in my patterns, there is always several illustrations that show which part of the project you are currently working on. It is sometimes difficult to see the context, or understand how it should end up being a final product, if you don't have the proper overview from the start.
At the slightly difficult parts of the pattern you will see guides which are "step-by-step", so it's easy to follow the pictures and visually see if you do it right.

My patterns are always tested out by other crocheters before being released. There are always other people who have proofread the pattern for errors / deficiencies and thereby also tested the clothes on real children.